JUWENALIA 2016

Obsługa Juwenaliów Krakowskich 2016 oraz Juwenaliów AGH 2016 (oświetlenie, konstrukcje) – Klient Fundacja ACADEMICA i Fundacja BRATNIAK oraz URSS AGH